Allana Frigerio Chuck atau daging punuk , sngat lembut untuk campuran rawon